Borderline kişilik bozukluğu testi

Yazar:

Kategori:

Yönerge: Aşağıda kişilerin kendileri hakkında kullandıkları ifadeler bulacaksınız. Bu ifadelerin sizin için de geçerli olup olmadığına karar vermelisiniz. Lütfen aşağıdaki tüm ifadeler için son iki yıl ve öncesinde SİZİ EN İYİ TANIMLADIĞINI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ en uygun seçeneği işaretleyiniz. Yanıtınız doğru ise D seçeneğini daire içine alınız. Eğer yanıtınız yanlış ise Y seçeneğini daire içine alınız. Unutmayın, herkes birbirinden farklıdır. Doğru, yanlış, ya da hileli yanıt yoktur! Olabildiğince dürüst yanıtlar vermeye özen gösteriniz ve her bir soruda uzun süre düşünmeden yanıt vermeye dikkat ediniz. Bazen karar vermek sizin için zor olsa bile, lütfen tüm soruları yanıtlamaya çalışınız.

1.İşleri çoğu kez, üzerinde fazla düşünmeden yaparım.DY
2.Çoğu kez ‘birden bire’ depresif ve anksiyeteli hissederim. D Y
3.İnsanlar çoğu kez beni terk ederler. D Y
4.Arkadaşlarım tarafından nadiren hayal kırıklığına uğrarım. D Y
5.Kendimi diğer kişilerden (derece olarak) daha aşağıda hissederim. D Y
6.Geçmişte kendine zarar verme davranışında bulunmakla tehdit ettiğim oldu. D Y
7.Hayatımla ilgili bir şeyler yapmak için becerilerimin var olduğuna inanmıyorum. D Y
8.Nadiren diğer insanlara kızarım. D Y
9.Bazen gerçek olmadığım duygusuna kapılırım. D Y
10.Uzunca bir süre tanımadığım birisiyle cinsel ilişkide bulunmam. D Y
11.Bazen kendimi anksiyeteli ya da gergin hissederim, bir kaç saat sonra da üzgün hissederim. D Y
12.Bana yakın olan insanlar öldüğünde ya da beni bıraktıklarında, kendimi terk edilmiş hissederim. D Y
13.Potansiyel dostlukları çoğu kez abartır, sonra da yürümeyeceklerini anlarım. D Y
14.Diğer insanlar gibi olsaydım kendimi iyi hissederdim. D Y
15.Kasıtlı olarak, kendimi öldürmeye çalışmaksızın, kendime zarar vermeye çalıştım. D Y
16.Genel olarak, hayatım çok sıkıcıdır. D Y
17.Sık sık fiziksel kavgalar ederim. D Y
18.Bazen birilerinin peşimde olduğu hissine kapılırım. D Y
19.Arkadaşlarım duygularımın çok hızlı bir şekilde değiştiğini söylerler. D Y
20.Yalnız zaman geçirmekten korkarım. D Y
21.Güvenilir görünen insanlar çoğu kez beni hayal kırıklığına uğratırlar. D Y
22.Geçmişte intihar girişiminde bulundum. D Y
23.Çoğu kez başkalarına sunacak hiçbir şeyim yok gibi hissederim. D Y
24.Öfkelendiğimde kendimi kontrol edememe sorunum var. D Y
25.Başkalarının zihnini okuyabilirim. D Y
26.Kokain, eroin gibi ağır uyuşturucu maddeler denedim. D Y
27.Duygu durumum gün boyunca mutluluk, öfke, anksiyete ve depresyon arasında sık sık gider gelir. D Y
28.Arkadaşlarımdan ayrıldığımda, onları tekrar göreceğimden eminimdir. D Y
29.Arkadaşlarım çoğu kez beni hayal kırıklığına uğratırlar. D Y
30.Kendimi bilerek kestim. D Y
31.Çoğu kez kendimi yalnız ve terk edilmiş hissederim. D Y
32.Öfkelendiğimde kendimi kontrol etmede hiçbir zorluk çekmem. D Y
33.Bazen başkalarının görmediği ya da duymadığı şeyler görür ve duyarım. D Y
34.İlk buluşmada cinsel ilişkide bulunmak benim için alışılmamış değildir. D Y
35.Bazen kendimi çok üzgün hissederim ama bu duygu hızlı bir şekilde geçer. D Y
36.İnsanlar çoğu kez beni hayal kırıklığına uğratırlar. D Y
37.Keşke bazı arkadaşlarım gibi olabilsem. D Y
38.Dikkat çekmek için kendime zarar verdiğim oldu. D Y
39.Farklı insanlarla farklı ortamlarda bulunduğumda bazen kim olduğumdam emin olmayacak derecede kendimi farklı hissederim. D Y
40.Başkaları tarafından kolayca kızdırılırım. D Y
41.Bazen başkalarının ne düşündüğünü gerçekten duyabilirim. D Y
42.Canım istediğinde uyuşturucu maddeler kullanırım. D Y
43.Nadiren kendimi üzgün ya da anksiyeteli hissederim. D Y
44.Beni hiç kimse sevmiyor. D Y
45.İnsanlara güvendiğimde, nadiren beni hayal kırıklığına uğratırlar. D Y
46.İnsanların beni daha yakından tanıdıklarında, beni sevmeyeceklerini hissediyorum. D Y
47.Kolayca öfkelenirim. D Y
48.Başkalarının zihinlerini okumak mümkün değildir. D Y
49.Bazen kendimi çok mutlu hissediyorum ama bu duygu hızlı bir şekilde değişebiliyor. D Y
50.Onlara ihtiyacım olduğunda yanımda olmayacakları için, başkalarına bağımlı D Y olmakta zorlanırım. D Y
51.Önem verdiğim kişilerle ilişkilerimde inişler ve çıkışlar çok olur. D Y
52.Kendim gibi davranmada rahatımdır. D Y
53.Asla kendime zarar girişiminde bulunmadım. D Y
54.Nadiren yalnızlık hissederim. D Y
55.Çoğu kez önemsiz şeylerin beni öfkelendirdiği olur. D Y
56.Bazen gerçek olanla hayalimde canlandırdığım arasındaki farkı atlarım. D Y
57.İçki içtiğim zaman, çok fazla içerim. D Y
58.Kendimi huysuz, geçimsiz bir kişi olarak düşünürüm. D Y
59.İnsanlar çoğu kez beni terk ettikleri için, onlarla yakın ilişkiler geliştirmede zorluk çekerim. D Y
60.Onlara ihtiyacım olduğunda arkadaşlarım her zaman yanımda olurlar. D Y
61.Keşke bir başkası olsaydım. D Y
62.Hayatımın ilginç olmadığını hissediyorum. D Y
63.Öfkelendiğim zaman, bazen eşyalara vurup kırabilirim. D Y
64.Çoğu kez aşırı hız nedeniyle trafik cezası alırım. D Y
65.Çoğu kez duygusal açıdan bir ‘lunapark treninin’ üzerindeymiş gibi hissederim. D Y
66.Ailem tarafından terk edilmiş gibi hissediyorum. D Y
67.Kim olduğum konusunda kendimi çok rahat hissediyorum. D Y
68.Çoğu kez işleri fazla düşünmeden, dürtüsel olarak yaparım. D Y
69.Hayatımın bir amacı yoktur. D Y
70.Gelecekte ne yapmak istediğimden emin değilim. D Y
71.Bazen o kadar çok yiyorum ki, ya çok sancım oluyor ya da kendimi kusmak için zorlamak zorunda kalıyorum. D Y
72.İnsanlar huysuz, geçimsiz bir kişi olduğumu düşünürler. D Y
73.Sevdiğim insanlar beni çoğu kez bırakırlar. D Y
74.Sosyal durumlarda, çoğu kez başkalarının zihnimden geçenleri sezeceklerini ve onlara sunabileceğim pek bir şey olmadığını fark edeceklerini hissederim. D Y
75.Kendime zarar vermeye çalıştığım için hastanede yattığım olmuştur. D Y
76.Çoğu kez boşluk duygusu hissederim. D Y
77.Başkaları beni çoğu kez öfkelendirir. D Y
78.Değer verdiğim birisinin beni bırakacağını düşünmek beni çoğu kez çılgına çevirir. D Y
79.Uzun vadeli amaçlarım konusunda kafam karışıktır. D Y
80.Başkaları çok çabuk öfkelendiğimi söylerler. D Y
Dürtüsellik11026344257646871
Duygulanımda kararsızlık2111927354349586572
Terk edilme3122028445059667378
İlişkiler413212936455160
Kendilik imgesi51437465261677074
İntihar/ kendini yaralama davranışı6152230385375
Boşluk duygusu7162331395462697679
Yoğun öfke8172432404755637780
Psikoz benzeri durumlar9182533414856

Borderline kişilik bozukluğu testi hakkında

Ölçeğin adı: Borderline Kişilik Ölçeği (Borderline Personality Questionnaire) (BPQ)

Poreh ve ark. (2006) tarafından oluşturulmuş, 80 sorudan oluşan ve DSM-IV kriterlerine göre hazırlanmış bir ölçektir. Ölçeğin toplam 9 boyutu bulunmaktadır .

BPQ ölçeğinin geliştirilmesindeki amaç; DSM-IV tarafından tanımlanan her borderline kişilik bozukluğu kriteri için ayrı alt ölçekler içeren kendini değerlendirme ölçeği geliştirmektir. Ölçek, geliştirilirken, ABD’nin Ortabatı bölgesinde bulunan bir okulda sağlıklı örneklem grubuna uygulanmıştır. Ölçeğin psikometrik özelliklerini ortaya koymak için İngiltere, Avusturalya ve Amerika birleşik devletleri örneklem grubu kullanılmıştır.1

Poreh vd. (2006) tarafından geliştirilen ve geçerlilik güvenirlik çalışmaları yapılan BPQ Borderline kişiliğinin özelliklerinin DSM-IV ölçütlerine göre değerlendirildiği ve 80 maddeden oluşan bir kendini değerlendirme ölçeğidir. DSM-IV’deki her ölçüt için ayrı bir alt ölçek bulundurmaktadır. Ölçeğin Geçerlik ve güvenirlik çalışması toplam 763 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. BPQ iç tutarlılık katsayısı 0.65 ile 0.84 arasında elde edilmiştir. Tüm test için 65 maddelik ölçeğin Cronbach α değeri 0.94 olarak bulunmuştur.1

BPQ ölçeği toplam 9 alt ölçekten oluşmaktadır. Puanlaması ise her alt ölçek için maddeler eklenerek yapılır. Toplam puan alt ölçeklerin toplamıdır. Tüm ölçekler içinde pozitif olarak puanlandırılan (D=1, Y=0) maddelerin altı çizilmemiş, negatif olarak puanlandırılan maddelerin altı çizilmiştir (D=0, Y=1). BPQ ölçeğinin alt ölçeklerini oluşturan maddeler aşağıdaki gibidir.1

Referanslar
  1. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Ftoad.halileksi.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdf%2Fborderline-kisilik-olcegi-turkce-bpq-toad.pdf&clen=2575866&chunk=true
  2. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Ftoad.halileksi.net%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpdf%2Fborderline-kisilik-olcegi-turkce-bpq-toad.pdf&clen=2575866&chunk=true

Yorumlar

“Borderline kişilik bozukluğu testi” için bir yanıt

  1. Özkan avatarı

    Soruları cevaplayamıyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir