Kaygı testi

Yazar:

Kategori:

Kaygı testi ile, sahip olduğunuz kaygı düzeyini -bu test özelinde- değerlendirebileceksiniz. Kullanacağımız psikolojik test, bir öz bildirim ölçeğidir.

Notlar: Kaygı testini akıllı telefon üzerinden görüntülüyorsanız, telefonunuzu yatay pozisyona getirmelisiniz. Testi henüz, web sitemiz üzerinden uygulayamıyoruz. Bu yüzden, kağıt-kalem kullanmaya ihtiyacınız olacak.

Durumluk Kaygı Ölçeği

YÖNERGE: Aşağıda, kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları birtakım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi, ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman harcamadan, anında, nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. (Siz, ifadeler için puanlamayı, bir kağıda yapabilirsiniz.)

1.Şu anda sakinim.1234
2.Kendimi emniyette hissediyorum.1234
3.Su anda sinirlerim gergin.1234
4.Pişmanlık duygusu içindeyim.1234
5.Şu anda huzur içindeyim.1234
6.Şu anda hiç keyfim yok.1234
7.Başıma geleceklerden endişe ediyorum.1234
8.Kendimi dinlenmiş hissediyorum.1234
9.Şu anda kaygılıyım.1234
10. Kendimi rahat hissediyorum.1234
11.Kendime güvenim var.1234
12.Şu anda asabım bozuk.1234
13.Çok sinirliyim.1234
14.Sinirlerimin çok gergin olduğunu hissediyorum.1234
15.Kendimi rahatlamış hissediyorum.1234
16.Şu anda halimden memnunum.1234
17.Şu anda endişeliyim.1234
18.Heyecandan kendimi şaşkına dönmüş hissediyorum.1234
19.Şu anda sevinçliyim.1234
20.Şu anda keyfim yerinde.1234

Sürekli Kaygı Ölçeği

YÖNERGE: Aşağıda, kişilerin kendilerine ait duygularını anlatmada kullandıkları bir takım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da o anda nasıl hissettiğinizi ifadelerin sağ tarafındaki parantezlerden uygun olanını işaretlemek suretiyle belirtin. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman harcamadan, anında nasıl hissettiğinizi gösteren cevabı işaretleyin. (Siz, ifadeler için puanlamayı, bir kağıda yapabilirsiniz.)

21.Genellikle keyfim yerindedir.1234
22.Genellikle çabuk yorulurum.1234
23.Genellikle kolay ağlarım.1234
24.Başkaları kadar mutlu olmak isterim.1234
25.Çabuk karar veremediğim için fırsatları kaçırırım.1234
26.Kendimi dinlenmiş hissediyorum.1234
27.Genellikle sakin, kendine hakim ve soğukkanlıyım.1234
28.Güçlüklerin yenemeyeceğim kadar
biriktiğini hissederim.
1234
29.Önemsiz şeyler hakkında endişelenirim.1234
30.Genellikle mutluyum.1234
31.Her şeyi ciddiye alır ve endişelenirim.1234
32.Genellikle kendime güvenim yoktur.1234
33.Genellikle kendimi emniyette hissederim.1234
34.Sıkıntılı ve güç durumlarla karşılaşmaktan kaçınırım.1234
35.Genellikle kendimi hüzünlü hissederim.1234
36.Genellikle hayatımdan memnunum.1234
37.Olur olmaz düşünceler beni rahatsız eder.1234
38.Hayal kırıklıklarını öylesine ciddiye alırım ki hiç unutamam.1234
39.Aklı başında ve kararlı bir insanım.1234
40.Son zamanlarda kafama takılan konular
beni tedirgin ediyor.
1234

Kaygı Testinin Puanlaması

Yüksek puanlar yüksek kaygı seviyelerini, düşük puanlar düşük kaygı seviyelerini gösterir. Her iki ölçekten elde edilen toplam puan değeri 20-80 arasında değişir; yani her iki testten de en az 20 en fazla 80 puan elde edebilirsiniz.

Ölçeğin maddeleri 1 (Hiç) ile 4 (Tamamıyla) arasında derecelendirilir. Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanterlerinde iki tür ifade vardır: Doğrudan ifadeler ve tersine çevrilmiş ifadeler.

Doğrudan ifadeler olumsuz duyguları, tersine çevrilmiş ifadeler ise olumlu duyguları dile getirir.

Durumluk Kaygı Envanterindeki tersine dönmüş ifadeler 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19 ve 20. maddelerdir.

Sürekli Kaygı Envanterindeki tersine çevrilmiş ifadeler 21, 26, 27, 30, 33, 36 ve 39. maddelerdir.

Doğrudan ve tersine çevrilmiş ifadelerin ayrı ayrı toplam ağırlıkları bulunduktan sonra doğrudan ifadeler için elde edilen toplam ağırlık puanından, ters ifadelerin toplam ağırlık puanı çıkarılır. Bu sayıya, önceden saptanmış ve değişmeyen bir değer eklenir. Durumluk Kaygı Envanteri için bu değişmeyen değer 50, Sürekli Kaygı Envanteri için 35’tir. Bu işlemlerden sonra elde edilen puan kişilerin kaygı puanıdır. Uygulamalarda saptanan ortalama puan düzeyi 36 ile 41 arasında değişmektedir.

Kaygı Testi Hakkında

Kaygı Testinin orijinal adı şudur: Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği (DSKÖ)

Kaygı testi, durumluk (o andaki) ve sürekli (geneldeki) kaygı düzeylerini 20’şer soru ile ölçen Likert tipi bir ölçektir.

Ölçeğin Türkçeye uyarlaması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçek ilgili bilimsel araştırmalarda kullanılan bir ölçektir.

Durumluk Kaygı Ölçeği (DKÖ), ani değişiklik gösteren heyecansal reaksiyonları değerlendirirken, envanterin ikinci bölümünde yer alan Sürekli Kaygı Ölçeği (SKÖ), kişinin genelde, yaşama eğilimi gösterdiği kaygının sürekliliğini ölçer.

Kaynak

Vedat Ceylan tarafından hazırlanan BORDERLİNE KİŞİLİK ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK, GÜVENİRLİĞİ, FAKTÖR YAPISI adlı Yüksek Lisans Tezi. Teze, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir