Öfke kontrolü testi

Yazar:

Kategori:

I. Bölüm

YÖNERGE: Aşağıda, kişilerin kendilerine ait duygularını anlatırken kullandıkları birtakım ifadeler verilmiştir. Her ifadeyi okuyun, sonra da genel olarak nasıl hissettiğinizi düşünün ve ifadelerin sağ tarafındaki sayılar arasında sizi en iyi tanımlayanı seçerek üzerine (x) işareti koyun. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarf etmeksizin, genel olarak nasıl hissettiğini gösteren cevabı işaretleyiniz.

İFADELERHiç (1)Biraz (2)Oldukça (3)Tümüyle (4)
1.Çabuk parlarım. (1) (2) (3) (4)
2.Kızgın mizaçlıyımdır. (1) (2) (3) (4)
3.Öfkesi burnunda birisiyim. (1) (2) (3) (4)
4. Başkalaının hataları yaptığım işi yavaşlatınca kızarım (1) (2) (3) (4)
5.Yaptığım iyi bir işten sonra takdir edilmemek canımı sıkar. (1) (2) (3) (4)
6. Öfkelenince kontrolümü kaybederim (1) (2) (3) (4)
7.Öfkelendiğimde ağzıma geleni söylerim (1) (2) (3) (4)
8.Başkalarının önünde eleştirilmek beni hiddetlendirir. (1) (2) (3) (4)
9.Engellendiğimde içimden birilerine vurmak gelir. (1) (2) (3) (4)
10.Yaptığım iyi bir iş kötü değerlendirildiğinde çılgına dönerim. (1) (2) (3) (4)

II. Bölüm

YÖNERGE: Herkes zaman zaman kızgınlık veya öfke duyabilir. Ancak, kişilerin öfke duygularıyla ilgili tepkileri farklıdır. Aşağıda, kişilerin öfke ve kızgınlık tepkilerini tanımlarken kullandıkları ifadeleri göreceksiniz. Her bir ifadeyi okuyun ve öfke ve kızgınlık duyduğunuzda genelde ne yaptığınızı düşünerek o ifadenin yanında sizi en iyi tanımlayan sayının üzerine (x) işareti koyarak belirtin. Doğru veya yanlış cevap yoktur. Herhangi bir ifadenin üzerinde fazla zaman sarf etmeyin.

Öfkelendiğimde veya kızdığımda:

Hiç (1) Biraz (2) Oldukça (3) Tümüyle (4)
11.Öfkemi kontrol ederim. (1) (2) (3) (4)
12.Kızgınlığımı gösteririm. (1) (2) (3) (4)
13.Öfkemi içime atarım. (1) (2) (3) (4)
14.Başkalarına karşı sabırlıyımdır. (1) (2) (3) (4)
15.Somurtur ya da surat asarım. (1) (2) (3) (4)
16. İnsanlardan uzak dururum. (1) (2) (3) (4)
17. Başkalarına iğneli sözler söylerim. (1) (2) (3) (4)
18. Soğukkanlılığımı korurum. (1) (2) (3) (4)
19 Kapıları çarpmak gibi şeyler yaparım. (1) (2) (3) (4)
20. İçin için köpürürüm ama gösteremem. (1) (2) (3) (4)
21.Davranışlarımı kontrol ederim. (1) (2) (3) (4)
22.Başkalarıyla tartışırım. (1) (2) (3) (4)
23. İçimde, kimseye söyleyemediğim kinler beslerim. (1) (2) (3) (4)
24.Beni çileden çıkaran her neyse saldırırım. (1) (2) (3) (4)
25.Öfkem kontrolden çıkmadan kendimi durdurabilirim. (1) (2) (3) (4)
26.Gizliden gizliye insanları epeyce eleştirim. (1) (2) (3) (4)
27.Belli ettiğimden daha öfkeliyimdir. (1) (2) (3) (4)
28.Çoğu kimseye kıyasla daha çabuk sakinleşirim. (1) (2) (3) (4)
29. Kötü şeyler söylerim. (1) (2) (3) (4)
30.Hoşgörülü ve anlayışlı olmaya çalışırım. (1) (2) (3) (4)
31.İçimden insanların fark ettiğinden daha fazla sinirlenirim. (1) (2) (3) (4)
32.Sinirlerime hakim olamam. (1) (2) (3) (4)
33.Beni sinirlendirenlere, ne hissettiğimi söylerim. (1) (2) (3) (4)
34.Kızgınlık duygularımı kontrol ederim. (1) (2) (3) (4)

Öfke Kontrolü Testi Hakkında

Öfke Kontrolü Testi’nin özgün adı şudur: “Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği”/ “The State Trait Anger Scale (STAS)”

Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği, öfke duygusunun hissedilmesi, ifade edilmesi ve kontrol edilmesini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir.

Ölçeği geliştirenler, Spielberger, Jacobs, Russel ve Crane’dir.

Ölçeğin Türkçe uyarlaması Kadir Özer tarafından yapılmıştır. Ancak Durumluk Öfke alt ölçeği Türkçe’ye uyarlanmamıştır.

Sürekli Öfke ve Öfke Tarz Ölçeği 34 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin ilk 10 maddesi Sürekli Öfke ile, kalan 24 maddesi ise Öfke İfade Tarzı ile ilgilidir.

Öfke İfade Tarzı alt ölçeğinin ayrıca 3 alt ölçeği vardır:

1- kontrol altına alınmış öfke (öfke-kontrol, 8 madde),

2- dışa yöneltilen öfke (öfke-dışta, 8 madde),

3- içe yöneltilen öfke (öfke-içte, 8 madde).

Öfke Kontrol Testinin Puanlanması

Ankette yer alan maddeler ile ilgili değerlendirme seçeneklerinden “Hiç” yanıtı 1, “Biraz” yanıtından 2, “Oldukça” yanıtından 3 ve “Tümüyle” yanıtından 4 puan elde edilir.

  • Ölçekte yer alan ilk on madde, Sürekli Öfke alt ölçeğinin maddeleridir.
  • Öfke Tarz Ölçeğinin Öfke İçte alt ölçeği puanı, 13,15,16,20,23,26,27 ve 31 no’lu maddelerinin toplanmasıyla hesaplanır.
  • Dışa yöneltilen öfke alt ölçeği puanı, 12,17,19,22,24,29,32 ve 33 no’lu maddelerin toplanmasıyla hesaplanır.
  • Öfke Kontrol alt ölçeğinin puanları 11,14,18,21,25,28,30 ve 34 no’lu maddelerin toplanmasıyla hesaplanır.

“Sürekli Öfke’den alınan yüksek puanlar, öfke düzeyinin yüksek olduğunu, Kontrol Öfke ölçeğindeki yüksek puanlar öfkenin kontrol edilebildiğini, Öfke-Dışa ölçeğindeki yüksek puanlar, öfkenin kolayca ifade ediliyor olduğunu ve Öfke-İçe ölçeğindeki yüksek puanlar ise öfkenin bastırılmış olduğunu göstermektedir.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir