Panik Bozukluğu Nedir?

Panik bozukluğu, aniden ortaya çıkan yoğun korku veya panik hisleriyle karakterize edilen bir kaygı bozukluğudur. Bu durumun belirtileri arasında nefes darlığı, kalp çarpıntısı, terleme, titreme, baş dönmesi, mide bulantısı veya kusma, göğüs ağrısı, boğuluyormuş hissi, yutkunma güçlüğü, bayılacakmış hissi, terleme ve üşüme hissi, karıncalanma veya uyuşukluk hissi yer alabilir.

Panik bozukluğu ilk olarak 1980’de Amerikan Psikiyatri Birliği’nin üçüncü baskısı (DSM-III) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) içinde tanımlandı. Bu tanımlama, daha önceki sürümlerde yer alan ayrı anksiyete bozukluğu tanılarına ek olarak, daha belirgin ve farklı bir tanı kategorisi olarak ortaya çıktı. Daha sonra 1987’de yayınlanan DSM-III-R (Revize Edilmiş 3. Basım) ve 1994’te yayınlanan DSM-IV (4. Basım) ve son olarak 2013’te yayınlanan DSM-5’te de panik bozukluğu tanımı ve kriterleri ayrıntılı olarak yer almıştır.

Panik ataklar genellikle beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve kişinin günlük aktivitelerini kısıtlayabilir. Panik bozukluğu olan kişiler, gelecekte bir panik atağı yaşama korkusu nedeniyle günlük aktivitelerini planlama konusunda zorluk yaşayabilirler.

Tedavi seçenekleri arasında psikoterapi, ilaç tedavisi ve stres yönetimi teknikleri yer alır. Panik bozukluğu teşhisi konulduğunda, erken tedavi genellikle semptomları kontrol etmeye ve günlük aktivitelerdeki kısıtlamaları azaltmaya yardımcı olabilir.

Panik bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Panik bozukluğunun DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) belirtileri şunlardır:

 1. Tek veya tekrarlayan beklenmedik panik atakları
 2. Panik ataklarından sonra en az bir ay boyunca süren kaygı veya endişe
 3. Panik atakları ve sonrasındaki kaygı veya endişe, kişinin günlük yaşamını veya işlevselliğini etkiler.
 4. Panik atakları veya sonrasındaki kaygı, başka bir tıbbi veya psikiyatrik durumun sonucu değildir.

Buna ek olarak, panik atakları sırasında en az dört belirti yaşanmalıdır:

 • Nefes darlığı veya boğuluyormuş hissi
 • Kalp çarpıntısı veya hızlı kalp atışı
 • Terleme
 • Titreme veya sarsıntı
 • Göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissi
 • Mide bulantısı veya karın ağrısı
 • Baş dönmesi, sersemlik veya bayılacakmış hissi
 • Gerçek olmayan hisler veya gerçek dışı görüntüler
 • Soğuk veya sıcak basmaları, terleme veya üşüme hissi

DSM-5 ayrıca, kişinin panik bozukluğuna eşlik eden diğer koşullar, özellikle agorafobi gibi başka bir kaygı bozukluğu veya depresyon gibi bir başka ruh sağlığı sorunu varsa, ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtir.

Panik bozukluğu tanısı nasıl konur?

Panik bozukluğu tanısı, bir psikiyatrist tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonrasında konulabilir. Tanı için genellikle DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği’nin Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı) kriterleri kullanılır. Bu kriterler, aşağıdaki belirtilerin en az birinin beklenmedik bir şekilde ve tekrarlayan şekilde ortaya çıkması gerektiğini belirtir:

 1. Yoğun korku veya endişe hissi
 2. Kalp çarpıntısı, terleme, titreme, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş dönmesi veya bayılma hissi gibi somatik (bedensel) semptomlar
 3. Belirtiler bir panik atak sırasında meydana gelir ve en az dört semptom ortaya çıkar.
 4. Panik ataklar beklenmedik şekilde ortaya çıkar ve kişi bu atakların neden olduğu kaygı nedeniyle normal hayat aktivitelerinden kaçınır.
 5. Panik ataklar, başka bir tıbbi veya psikiyatrik bozukluğun sonucu değildir.

Tanı için, belirtilerin süresi, şiddeti ve tekrarlanma sıklığı da dikkate alınır. Tanıyı koymak için, doktor hastanın tıbbi geçmişini ve semptomlarının ne zaman ve nasıl başladığını sorgulayabilir. Ayrıca, fiziksel muayene, kan testleri veya diğer testler de yapılabilir. Panik bozukluğu tanısı konulduktan sonra, uygun tedavi yöntemleri belirlenir.

Panik bozukluğu nasıl oluşur?

Panik bozukluğu, genellikle birdenbire ortaya çıkan ve beklenmedik panik ataklarının tekrarlayan paterniyle karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Ancak, panik atakların nedeni tam olarak bilinmemektedir ve birden fazla faktörün birleşimi sonucu oluştuğu düşünülmektedir.

Genetik faktörler, beyin kimyasındaki değişiklikler, çevresel stres, yaşam olayları, travmatik yaşantılar ve bazı fizyolojik rahatsızlıklar panik bozukluğunun oluşumuna katkıda bulunabilir.

Beyindeki bazı bölgelerin aşırı duyarlılığı, özellikle amigdala ve hipotalamus gibi yapıların aşırı uyarılması, panik atakların tetiklenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Ayrıca, beyindeki serotonin, norepinefrin ve GABA gibi kimyasalların dengesizliği de panik ataklara yol açabilir.

Stresli yaşam olayları, özellikle çocuklukta yaşanan travmatik olaylar da panik bozukluğu riskini artırabilir. Ayrıca, sağlık sorunları da panik bozukluğuna katkıda bulunabilir. Örneğin, tiroid bezinin aşırı çalışması veya hipoglisemi (düşük kan şekeri) gibi bazı fizyolojik rahatsızlıklar, panik bozukluğuna neden olabilir veya semptomları artırabilir.

Sonuç olarak, panik bozukluğunun oluşumu çok faktörlü bir süreçtir ve çeşitli faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilir. Panik bozukluğu gelişmiş olan bir kişiye farklı faktörlerin birlikte ele alınarak tedavi yaklaşımı planlanması gerekmektedir.

Panik bozukluğunun nedenleri nelerdir?

Panik bozukluğunun kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak, araştırmalar bu bozukluğun gelişiminde genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörlerin etkili olabileceğini göstermektedir.

Biyolojik faktörler arasında, beyindeki kimyasal dengenin bozukluğu, özellikle norepinefrin ve serotonin düzeylerindeki anormallikler, panik atakları tetikleyebilecek durumlara karşı aşırı duyarlılık ve genetik yatkınlık sayılabilir.

Psikolojik faktörler arasında, çocukluk çağı travmaları, stresli yaşam olayları, kronik stres, iş veya aile sorunları gibi faktörler, kaygı düzeylerini artırabilir ve panik bozukluğunun gelişiminde rol oynayabilir.

Ayrıca, kişinin panik bozukluğu semptomlarını kontrol edemediği veya günlük aktivitelerini kısıtladığı endişesi de, panik bozukluğu gelişiminde önemli bir faktördür. Bu endişeler, panik ataklarının tekrarlanmasını ve semptomların artmasını tetikleyebilir.

Sonuç olarak, panik bozukluğunun gelişimindeki nedenler, karmaşık bir şekilde etkileşen birçok faktörden kaynaklanabilir ve her bireyde farklı olabilir.

Panik bozukluğu hangi psikolojik bozukluklarla birlikte görülür?

Panik bozukluğu, diğer psikolojik bozukluklarla birlikte görülebilir. En sık rastlanan eşlik eden bozukluklar şunlardır:

 1. Agorafobi: Panik bozukluğu olan kişilerin çoğu, panik atakların tekrarlanabileceği veya panik ataklarının ortaya çıkması için gerekli koşulların bulunabileceği açık veya kapalı yerlerde, toplu taşıma araçlarında, kalabalık yerlerde ve benzeri durumlarda anksiyete hissederler. Bu durumda kişi, bu yerlerden veya durumlardan kaçınma eğilimi gösterir.
 2. Sosyal fobi: Sosyal fobisi olan kişiler, toplum önünde konuşmak, sosyal etkinliklerde bulunmak ve sosyal etkileşimlerde bulunmak gibi durumlarda anksiyete hissederler. Panik bozukluğu olan kişilerde de benzer semptomlar gözlemlenebilir.
 3. Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB): Panik bozukluğu ve OKB sıklıkla birlikte görülür. OKB semptomları, obsesyonlar (sürekli zihinde tekrar eden istenmeyen düşünceler) ve kompulsiyonlar (bu düşüncelerin ortadan kaldırılması için yapılan tekrarlayıcı davranışlar) ile karakterizedir.
 4. Depresyon: Panik bozukluğu olan kişiler, depresyon semptomları da yaşayabilirler. Özellikle, panik bozukluğunun semptomları sosyal ve mesleki hayatı etkilediğinde, depresyon gelişebilir.

Bu bozuklukların birlikte ortaya çıkması durumunda tedavi, tüm semptomların ele alınmasını gerektirir. Bu nedenle, bir kişide panik bozukluğu teşhisi konulduğunda, eşlik eden diğer psikolojik bozukluklar da araştırılmalı ve uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.

Panik bozukluğu yaşam kalitesini nasıl etkiler?

Panik bozukluğu olan kişilerde yaşam kalitesi olumsuz yönde etkilenebilir. Panik ataklar sırasında yaşanan yoğun korku ve endişe hissi, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, terleme gibi semptomlar kişinin günlük aktivitelerini yapmasını engelleyebilir. Bu semptomlar kişide büyük bir panik ve kontrol kaybı hissi yaratabilir, kişi kendini güvensiz ve korkmuş hissedebilir.

Panik ataklarının sıklığı ve şiddeti arttıkça, kişinin hayatında olumsuz etkiler daha da artabilir. Panik ataklarının sık tekrarlaması, kişide bir sonraki atak korkusu yaratabilir. Bu da kişinin normal yaşam aktivitelerinden kaçınmasına neden olabilir. Kişi sosyal ilişkilerini ve iş yaşamını etkileyebilir, hatta kişinin işini kaybetmesine neden olabilir. Panik bozukluğu olan kişilerde depresyon ve diğer psikiyatrik bozukluklar da sıklıkla görülür.

Panik bozukluğu olan kişilerin yaşam kalitesini artırmak için uygun tedavi ve destek önemlidir. Psikoterapi, ilaç tedavisi veya bunların bir kombinasyonu gibi tedavi yöntemleri, panik atakların sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Bunun yanı sıra, kişinin günlük aktivitelerine devam etmesine, sosyal ilişkiler kurmasına ve iş hayatında başarılı olmasına yardımcı olacak destekler sağlanabilir.

Panik bozukluğunun tedavi edilmezse neler olabilir?

Panik bozukluğu tedavi edilmezse, semptomlar genellikle zamanla kötüleşebilir ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Panik atakların sıklığı ve şiddeti artabilir ve bunun sonucunda kişi günlük aktivitelerini yapamaz hale gelebilir. Bu durum iş ve sosyal hayatında başarısızlık, ilişkilerinde sorunlar, depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik sorunlarla birlikte ortaya çıkabilir.

Panik bozukluğu tedavi edilmediğinde, kişide diğer sağlık sorunları da gelişebilir. Örneğin, sürekli yaşanan stres, yüksek tansiyon, kalp hastalığı, bağışıklık sistemi sorunları ve sindirim sistemi rahatsızlıkları gibi fiziksel rahatsızlıklarla ilişkilendirilebilir.

Bununla birlikte, panik bozukluğu olan kişilerin tedavi almaları, semptomların kontrol altına alınmasına ve yaşam kalitelerinin artmasına yardımcı olabilir. Psikoterapi, ilaç tedavisi ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi tedavi seçenekleri, panik bozukluğu olan kişilerin semptomlarını yönetmelerine yardımcı olabilir ve bu kişilerin iş ve sosyal hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

Panik bozukluğu tedavisi nasıl olur?

Panik bozukluğu tedavisi, genellikle bir veya daha fazla tedavi yöntemini içerebilir. Bu tedaviler arasında ilaç tedavisi, psikoterapi, ve yaşam tarzı değişiklikleri sayılabilir.

 1. İlaç Tedavisi: Antidepresanlar ve anksiyolitikler gibi ilaçlar, panik atakları azaltmaya ve kaygı semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir. Bu ilaçlar, belirtilere bağlı olarak, haftalar veya aylar boyunca kullanılabilir. Ancak, tüm ilaçların yan etkileri olabileceğinden, ilaç tedavisi mutlaka bir uzman tarafından yönetilmelidir.
 2. Psikoterapi: Bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve psikodinamik terapi gibi psikoterapi teknikleri, panik bozukluğunun tedavisinde etkili olabilir. BDT, kişinin düşünceleri ve davranışları arasındaki ilişkiyi değiştirmeyi hedefleyen bir terapidir. Psikodinamik terapi ise, kişinin geçmişteki yaşantılarının günümüzdeki davranışlarına nasıl etki ettiğini anlamaya çalışır. Bu terapiler, genellikle haftada bir saat olmak üzere, birkaç ay veya daha uzun bir süre devam edebilir.
 3. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Spor yapmak, uyku düzeni, stres yönetimi ve beslenme alışkanlıklarını düzenlemek gibi yaşam tarzı değişiklikleri, panik ataklarına karşı korunmaya yardımcı olabilir.
 4. Diğer Tedavi Yöntemleri: Meditasyon, yoga, tai chi gibi alternatif terapiler de panik bozukluğu semptomlarının yönetiminde etkili olabilir. Bu terapiler, gevşeme ve odaklanma teknikleri gibi yöntemler kullanarak, kişinin zihinsel durumunu ve bedensel rahatlamasını sağlar.

Tedavi yöntemleri, her bireyde farklı sonuçlar verir ve etkili olabilmeleri için uzun vadeli ve tutarlı bir yaklaşım gerektirir. Kişilerin tedavi planları, semptomlarına ve ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenir.

Kaynak

https://chat.openai.com/chat

Yorum yapın